6-9

Previous Next

Deltiologia, czyli zbieranie pocztówek

Potrzebne:

pudełko na pocztówki

Trzecim po zbieraniu znaczków >> i banknotów kolekcjonerskim hobby jest pokrewna, można by rzec, dziedzina: deltiologia, zwana także filokartystyką, czyli zamiłowaniem do kart - inaczej mówiąc, poczciwe zbieranie pocztówek. Polega ono na kolekcjonowaniu kart pocztowych wydawanych przez rozmaite podmioty, zwykle z przeznaczeniem do korespondencji pocztowej i wysłania (w kopercie lub bez), ale czasem też specjalnie z myślą o kolekcjonerach.

Kartka pocztowa jest przeważnie wykonana z kartonu (rzadziej z papieru fotograficznego czy plastiku) i zawiera miejsce na komunikat (po lewej stronie) oraz adres odbiorcy i znaczek (po prawej stronie), a na odwrocie w większości przypadków znajduje się ilustracja w postaci bądź to pracy plastycznej, bądź zdjęcia (często miejscowości, z której wysyłane są wiadomości i pozdrowienia - kartkę z takim zdjęciem nazywa się widokówką). Przypuszczalnie to właśnie obracaniu z ciekawości karta pocztowa zawdzięcza jeszcze jedną wdzięczną potoczną nazwę: odkrytka. Zdarzają się również kartki bez ilustracji (karty korespondencyjne) i z życzeniami (kartki okolicznościowe, w tym świąteczne), a nawet nagraniami muzycznymi (pocztówki dźwiękowe).

Początek pocztówek datuje się na lata 70. XIX wieku. Wtedy to pierwsze karty korespondencyjne pojawiły się w Cesarstwie austro-węgierskim, Niemczech, Francji i Anglii. (Polską nazwę "pocztówka" ukuł w 1900 roku Henryk Sienkiewicz, w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe.) Od początku budziły zainteresowanie zbieraczy. Oficjalnym rekordzistą co do liczby zebranych pocztówek (1 000 265 rozmaitych egzemplarzy) jest Mario Morby z Wielkiej Brytanii (ostatni rekord odnotowany w Księdze Guinessa). Wielu kolekcjonerów (deltiologów) ogranicza się jednak zarówno co do liczby, jak i tematyki zbiorów.

Datowanie pocztówek jest wyjątkowo trudnym zadaniem, przede wszystkim z uwagi na nieregulowany rynek i brak dokumentacji. Jeśli nie mają nadrukowanej daty produkcji, trzeba polegać na znajomości materiałów, okoliczności wytwarzania i realiów ewentualnie przedstawionej na nich rzeczywistości. Zbiory przechowywane są w pudełkach i klaserach. Często są przedmiotem wymiany. Mają też oczywiście walory estetyczne i edukacyjne.

Wiele zbiorów pocztówek znajduje się dziś w muzeach (i innych organizacjach). W Polsce znajdziemy wystawy pocztówek w wielu muzeach (na przykład Gabinet Pocztówek w Muzeum Warszawy, posiadający ponad 9000 eksponatów przedstawiających stolicę). Ciekawą inicjatywą jest też nowo powstałe Muzeum Pocztówek w Szczecinie >>. Kartki trafiają tam od indywidualnych darczyńców lub są nabywane specjalnie do celów wystawienniczych przez same muzea, stowarzyszenia i biblioteki.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017© zabawyzdzieckiem.pl