3-5

Previous Next

Rozbójnicy

Potrzebne:

dwóch graczy, warcabnica posiadająca 64 pola (może być szachownica), 32 pionki w dwóch kolorach, po 16 każdego koloru

Jest to starożytna gra dla dwóch osób. Każdy z graczy dysponuje szesnastoma pionkami. Osiem pionków trzeba oznakować odpowiednio (np. nitką, plasteliną, naklejką, zmywalnym markerem), są to dowódcy. Pozostałe pionki są żołnierzami. Pionki na planszy ustawiamy tak, jak to pokazano na rys. 1. Dowódcy stoją na krańcowych rzędach planszy (kółko z krzyżykiem), żołnierze przed nimi.

Celem gry jest zbicie wszystkich pionków przeciwnika. Żołnierze mogą się przesunąć o jedno pole tylko do przodu na wolne pole. Dowódcy poruszają się pionowo i poziomo o dowolną liczbę pól wolnych. Gdy żołnierz dojdzie do drugiego końca planszy – staje się dowódcą.

W tej grze bicie nie jest obowiązkowe. Bicie pionków przeciwnika, zarówno dowódców jak i żołnierzy, następuje poprzez pochwycenie. Pionek zostaje pochwycony (bity) wtedy, gdy po obydwóch jego stronach, czy to pionowo czy poziomo, znajdą się dwa pionki przeciwnika. Bicie może nastąpić również w wyniku przyciśnięcia pionka do brzegu planszy. Bicie następuje tylko wtedy, gdy to atakujący wykonuje ruch, w wyniku którego powstaje układ pochwycenia lub przyciśnięcia. Czyli gracz może bezpiecznie swoim posunięciem wejść pionkiem między dwa pionki przeciwnika – w tej sytuacji nie traci pionka.

Bicie następuje również wtedy, gdy między dwoma pionkami jednego koloru są dwa pionki przeciwnika stojące obok siebie – wtedy obydwa pionki są zbijane. Tak samo do brzegu planszy można przycisnąć dwa pionki przeciwnika.

Na rys. 2 jest pokazana przykładowa rozgrywka. Gracz z pomarańczowymi pionkami ma cztery możliwości bicia pionków przeciwnika:

– żołnierz z pola B3 na pole B4 – przyciska do skraju planszy dowódcę na polu A4,

– dowódca z pola C1 na C7 – przyciska dowódcę na polu C8,

– dowódca z pola H5 na H6 – zbija i żołnierza z pola H7 i dowódcę z pola H8,

– dowódca z pola H5 na H4 – zbija żołnierza z pola G4.

W tym samym układzie gracz z zielonymi pionkami ma trzy możliwości bicia:

– dowódca z pola C8 na C2 – zbija przyciskając do skraju planszy dowódcę z pola C1,

– dowódca z pola A4 na D4 lub żołnierz z pola D5 na D4 – zbija równocześnie dwóch żołnierzy z pól E4 i F4.

Wygrywa ten, kto pierwszy zbije pionki przeciwnika. Gdy każdemu z graczy zostanie tylko jeden pionek, mamy remis.

Zapisz

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017© zabawyzdzieckiem.pl