3-5

Previous Next

Młynek

Potrzebne:

plansza do młynka, 18 pionków (po 9 dla każdego gracza), dwóch graczy

Plansza do młynka składa się z 24 pól, rozmieszczonych na bokach trzech kwadratów różnej wielkości (duży, średni i mały), z których każdy kolejny jest umieszczony w poprzednim. Zaczynając grę, każdy z graczy ma w rękach 9 pionków. Zaczyna ten, kto ma jaśniejsze pionki. Umieszcza na dowolnym polu swój pierwszy pionek, po czym gracze wykonują na zmianę kolejne ruchy, umieszczając swoje kolejne pionki na wolnych polach planszy. Gdy już wszystkie pionki stoją na planszy, gracze w swoim ruchu przesuwają swój pionek o jedno pole wzdłuż linii, na sąsiednie wolne pole, w dowolnym kierunku.

W przypadku, kiedy graczowi zostaną na planszy tylko trzy pionki, może on przestawiać wybrane ze swoich pionków na jakiekolwiek wolne pola, niekoniecznie sąsiednie. Jest możliwość bicia pionków, zarówno podczas początkowego układania pionków na planszy, jak i podczas ich przesuwania. Ułożenie trzech pionków na tej samej linii, poziomo lub pionowo, na trzech sąsiednich polach połączonych odcinkami tworzy młynek. Gracz, który na skutek ustawienia lub przesunięcia swojego pionka zrobi młynek usuwa z planszy dowolny pionek przeciwnika, nienależący do żadnego młynka. Jeśli przeciwnik ustawił już wszystkie swoje pionki w młynkach, to można usunąć pionek stojący już w młynku. Usunięty pionek nigdy nie wraca do gry. Jeśli gracz w którymś ruchu utworzy podwójny młynek, usuwa z planszy dwa pionki przeciwnika.

Gra kończy się w momencie, gdy jeden z graczy zostaje z dwoma pionkami na planszy lub nie może wykonać żadnego ruchu, gdyż jest zablokowany z wszystkich stron. Drugi z graczy wygrywa. Gra może też skończyć się remisem, kiedy układ pionków na planszy powtórzy się trzykrotnie.

Zapisz

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017© zabawyzdzieckiem.pl