3-5

Previous Next

Warcaby

Potrzebne:

dwóch graczy, warcabnica posiadająca 64 pola (może być szachownica), 24 pionki w dwóch kolorach, po 12 każdego koloru

Warcaby to gra planszowa, która powstała w XII wieku. Jest wiele jej odmian, ale w większości krajów gra się przeważnie na warcabnicy posiadającej 64 pola, z wykorzystaniem 24 pionków – po 12 dla każdego z graczy.

Grę rozgrywamy na ciemnych polach planszy. Każdy z graczy rozpoczyna grę z dwunastoma pionkami ustawionymi na ciemniejszych polach, jak to pokazano na rysunku. Pierwszy ruch wykonuje gracz mający jaśniejsze pionki, po czym gracze wykonują na zmianę kolejne ruchy.

Celem gry jest zbicie wszystkich pionków przeciwnika, włącznie z damkami, albo zablokowanie pionków pozostających na planszy, pozbawiając przeciwnika możliwości wykonania ruchu. Jeśli każdy z graczy wykona po 15 ruchów damkami bez zmniejszania liczby pionków na planszy, następuje remis.

Pionki mogą poruszać się o jedno pole do przodu po przekątnej na wolne pola. Bicie pionkiem następuje poprzez przeskoczenie pionka lub damki przeciwnika po przekątnej na wolne pole tuż za nim. Zbite pionki są usuwane z planszy po wykonaniu ruchu. Bicie pionkiem może odbywać się i do przodu i do tyłu. Bicia są obowiązkowe. W jednym ruchu wolno zbić więcej niż jeden pionek przeciwnika, przeskakując przez kolejne pionki przeciwnika, jednak między pionkami przeciwnika musi być jedno pole wolne.

Pionek, który dojdzie do ostatniego rzędu planszy, staje się damką. Aby rozpoznawać damki, możemy odwracać je do góry nogami. Jeśli pionek w jednym ruchu, w wyniku wielokrotnego bicia, przejdzie przez ostatni rząd, ale nie zakończy na nim ruchu, to nie staje się damką. Damki mogą poruszać się w jednym ruchu o dowolną liczbę wolnych pól do przodu lub do tyłu, po przekątnej. Bicie damką jest możliwe z dowolnej odległości po linii przekątnej i następuje przez przeskoczenie pionka lub damki przeciwnika, za którym musi znajdować się co najmniej jedno wolne pole.

Kiedy istnieje kilka możliwych bić, gracz musi wykorzystać maksymalne bicie, tzn. takie, w którym zbije największą liczbę pionków lub damek przeciwnika. Podczas bicia nie można przeskakiwać więcej niż jeden raz przez ten sam pionek lub damkę.

Są różne odmiany tej gry wynikające z rozmiarów planszy, ilości pionków, zasad bicia czy sposobu poruszania się damki.

Zapisz

Tags:

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017© zabawyzdzieckiem.pl