Previous Next

Lap

Potrzebne:

dwie osoby, kartki, ołówki, długopisy, gumki do zmazywania ołówka

Każdy z graczy na swojej kartce rysuje dwa pola walki w formie kwadratów zawierających 64 kwadraciki podstawowe (8 x 8). Dla dobrej przejrzystości, jeśli korzystają z kartki w kratkę, najlepiej jest tak rozrysować kwadraty, by każdy kwadracik podstawowy miał cztery krateczki (2 x 2). Na dole, pod linią poziomą, każdą kratkę oznaczają kolejnymi literami alfabetu, od A do H, a z boku, wzdłuż linii pionowej – cyframi od 1 do 8.

Gracz na pierwszym polu walki oznacza działania przeciwnika, na drugim działania własne. Każdy z graczy swoje (pierwsze) pole walki dzieli na cztery części o jednakowej powierzchni 16 kwadracików każda. Części te mogą być dowolnego kształtu, jednak nie mogą być rozdzielone. Im bardziej skomplikowane podziały, tym trudniej jest przeciwnikowi „zrekonstruować” je. Przykładowe podziały pola walki są pokazane na załączonych rysunkach. Rys. 4 pokazuje przykładowy „słaby” podział pola – bardzo łatwo będzie go odtworzyć. Każdą część gracze oznaczają jako I, II, III i IV. Do tego momentu najlepiej jest na kartce wszystko rozrysować długopisem. Natomiast podczas „strzelania” dobrze jest używać ołówka i gumki do zmazywania.

Celem gry jest prawidłowe odtworzenie podziału pola walki przeciwnika, tzn . układu jego obszarów.

O tym, kto zaczyna grę, decyduje/rozstrzyga losowanie. Gracz „strzela” do przeciwnika „kwadratem” złożonym z czterech kwadracików podstawowych, tzn. wymienia cztery pola planszy w kształcie kwadratu i dowiaduje się od przeciwnika , jaki obszar lub obszary zostały trafione. Jednak przeciwnik nie informuje dokładnie, który kwadracik należy do którego obszaru – to gracz strzelający będzie musiał ustalić, czyli w trakcie dalszej gry „zrekonstruować” w pełni podział pola walki należącego do przeciwnika. Dlatego lepiej sprawdzają się ołówki, żeby móc korygować ułożenie obszarów.

Przykładowo przeanalizujemy „strzał” na rys. 1. Gracz „strzela” kwadratem FG-5,6. Przeciwnik wtedy informuje go, że dwa kwadraciki należą do obszaru II, jeden do obszaru III, jeden do IV. Gracz „strzelający” na swojej kartce na drugim polu walki w odpowiednim kwadracie musi rozplanować wstępnie trafione cztery kwadraciki.

Gracze na zmianę oddają po jednym „strzale”. Wygrywa ten z graczy, który pierwszy „zrekonstruuje” właściwy podział pola walki przeciwnika. Jeśli jednak „rekonstrukcja” będzie błędna – przegrywa.

Zapisz

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017© zabawyzdzieckiem.pl