Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa firma została wyróżniona w naszym portalu, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z uszanowaniem,
administracja portalu zabawyzdzieckiem.pl

Zasady użytkowania portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

Wprowadzenie

Serdecznie witamy na stronie www.ZABAWYZDZIECKIEM.PL („ZABAWYZDZIECKIEM.PL”). Wchodząc na stronę ZABAWYZDZIECKIEM.PL wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie poniższych zasad, mających na celu zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z tego portalu. Portal ZABAWYZDZIECKIEM.PL prowadzony jest przez firmę Setara Agnieszka Wróblewicz, ul. Poznańska 14/2, 62-028 Koziegłowy. Poniższe zasady obowiązują od dnia 1 listopada 2012 roku.

Korzystanie z portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL

Warunkiem korzystania ze strony ZABAWYZDZIECKIEM.PL jest Państwa zgoda na to, że nie będą Państwo:
•    naruszać żadnych przepisów prawa,
•    zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite,
•    podawać fałszywych lub mylących informacji,
•    naruszać praw osób trzecich,
•    rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” ani piramid,
•    rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić portalowi ZABAWYZDZIECKIEM.PL oraz interesom lub własności użytkowników portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL,
•    podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL,
•    kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody,
•    korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony ZABAWYZDZIECKIEM.PL i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody,
•    w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody,
•    omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Państwu korzystanie z portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL.

Ponoszą Państwo pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczają Państwo w portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Państwa ogłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki oraz prawo do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w portalu.

Nadużywanie portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL

ZABAWYZDZIECKIEM.PL oraz społeczność użytkowników ZABAWYZDZIECKIEM.PL współdziałają, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy o zgłaszanie nam zauważonych problemów, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem mejla: „Zgłoszenie”.
Oprócz stosowania pozostałych środków zaradczych właściciel portalu może wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w portalu treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne celem powstrzymania użytkownika przed korzystaniem z portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL w przypadku uznania, że stwarza on problem lub działa niezgodnie z niniejszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zostanie podjęta którakolwiek z tych czynności, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w portalu przez użytkowników ani za sposób korzystania przez nich z portalu.

Opłaty i usługi

Korzystanie z części portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL jest w zasadzie bezpłatne, jednak za pewne usługi (np. reklamowe) mogą być pobierane opłaty. Jeśli za usługę, z której Państwo korzystają, naliczana jest opłata, będą Państwo mogli ją przejrzeć i zaakceptować, zgodnie z zasadami, które będą wyraźnie ujawnione podczas składania zamówienia. Nasze opłaty podawane są w polskich złotych, a ich wysokość może być zmieniana od czasu do czasu. Możemy dokonać czasowej zmiany w pobieranych opłatach w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem tymczasowej promocji lub wprowadzeniem nowej usługi.
W przypadku rezygnacji z usługi należy w tym przesłać na adres firmy Setara Agnieszka Wróblewicz, w ciągu 10 dni od dokonania płatności, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość >>. Zwrot środków za niewykorzystaną usługę, proporcjonalny do liczby niewykorzystanych dni korzystania z usługi, dokonany zostanie tym samym kanałem, którym nastąpiła płatność, w ciągu 7 dni roboczych od daty odbioru Oświadczenia.
Brak terminowej płatności może spowodować ograniczenie możliwości korzystania z naszych usług.

Reklamacja

W przypadku nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania materiału reklamowego z winy firmy Setara Agnieszka Wróblewicz, firma zobowiązuje się do powtórnego wyemitowania materiału reklamowego w terminie ustalonym ze ogłoszeniodawcą. Ogłoszeniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania materiału reklamowego z winy firmy Setara Agnieszka Wróblewicz, jeżeli nie zawiadomi firmy o wadach emisji w terminie 14 dni od ustalonego terminu zakończenia Emisji lub zalega z płatnościami za usługi reklamowe w portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL. Firma Setara Agnieszka Wróblewicz udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji zależnie od preferencji ogłoszeniodawcy usługa zostanie zrealizowana ponownie lub dokonany zostanie zwrot środków za usługę, tym samym kanałem, którym nastąpiła płatność, w ciągu 7 dni roboczych od daty odbioru Oświadczenia.

Treść

Portal ZABAWYZDZIECKIEM.PL zawiera treści zamieszczone zarówno przez redakcję, jak i użytkowników. Strona ZABAWYZDZIECKIEM.PL jest chroniona przez prawo autorskie i prawo międzynarodowe. Treści wyświetlane w portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Wyrażają Państwo zgodę na to, że nie można kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie można dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL. Bez ograniczania powyższego postanowienia nie można reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony ZABAWYZDZIECKIEM.PL (poza utworzonymi przez siebie treściami). Przekazując nam treści potwierdzają Państwo posiadanie prawa do udzielenia nam i udzielają nam Państwo niewyłącznego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy przez ZABAWYZDZIECKIEM.PL (tj. świadczenia usług hostingowych). Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości potwierdzają Państwo, że są jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że ZABAWYZDZIECKIEM.PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Państwa treści.

Naruszanie praw

Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce oferują bardzo zróżnicowane produkty. Uprawnione strony, w szczególności właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich mogą zgłaszać oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych ofert. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej zostaną usunięte przez ZABAWYZDZIECKIEM.PL.

Zgłaszanie naruszeń

Aby zgłosić ogłoszenie naruszające Państwa prawa własności wystarczy wypełnić formularz Powiadomienia o naruszeniu prawa własności >>, podpisać go i przesłać go faksem do ZABAWYZDZIECKIEM.PL. Informacje wymagane w tym formularzu są potrzebne, by zagwarantować, że strony zgłaszające ogłoszenia są albo uprawionymi stronami, albo ich oficjalnie upoważnionymi przedstawicielami prawnymi. Informacje te muszą również umożliwiać ZABAWYZDZIECKIEM.PL jednoznaczne rozpoznanie ogłoszenia, które ma zostać usunięte.
Uwaga! Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej. Powiadomienie o naruszeniu prawa własności służy dbaniu o to, by oferowane produkty nie naruszały praw autorskich, praw do znaku handlowego ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
W przypadku zapytań o inne kwestie użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z ZABAWYZDZIECKIEM.PL, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Żadne z niniejszych zapisów nie ograniczają odpowiedzialności właściciela portalu za świadome wprowadzenie w błąd ani za szkody fizyczne spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzają się Państwo, że nie spoczywa na nas do odpowiedzialność za ogłoszenia i działania innych użytkowników.
Nie ingerujemy w treść ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych przez użytkowników produktów i usług.
W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za ogłoszenia zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.
Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy jednak go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie do dostępności naszych usług.

Informacje osobiste

Korzystając z portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystanie przez firmę ZABAWYZDZIECKIEM.PL swoich danych osobowych zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje te przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Polski, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności >>. Nabywca w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Rozwiązywanie sporów

Gdyby pojawiła się kwestia sporna związana z użytkowaniem portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL, zalecamy, aby w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktowali się Państwo z nami bezpośrednio, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu w ramach procedury ich rozstrzygania alternatywnej do procesu sądowego, jak np. mediacja lub arbitraż.

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Państwem a ZABAWYZDZIECKIEM.PL, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.
Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce. Zgadzają się Państwo, że jakiekolwiek ewentualne roszczenia lub spory związane z użytkowaniem portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL muszą być rozstrzygane przez sądy w Polsce. Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
Zasady użytkowania portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL mogą ulec zmianie. W przypadku odrzucenia przez sąd którejkolwiek z zasad pozostałe zasady zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo właściciel portalu może automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.
Poza powiadomieniami związanymi z nielegalnymi i naruszającymi prawo treściami (zgłaszanymi mejlowo bądź w formularzu Powiadomienia o naruszeniu praw własności) wszystkie inne powiadomienia muszą być wysyłane listem poleconym na adres Setara Agnieszka Wróblewicz, ul. Poznańska 14/2, 62-028 Koziegłowy. Powiadomienia skierowane do Państwa będą wysyłane na podany przez Państwa adres mejlowy lub listem poleconym.
Właściciel może zmienić warunki niniejszej umowy; wówczas wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili dodania przez Państwa kolejnego ogłoszenia lub po upływie 30 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszym portalu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Żadne inne poprawki do tej umowy nie będą obowiązywać, o ile poprawiona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkowników i ZABAWYZDZIECKIEM.PL.

Informacje o firmie prowadzącej ZABAWYZDZIECKIEM.PL

Portal ZABAWYZDZIECKIEM.PL prowadzony jest przez firmę Setara Agnieszka Wróblewicz
Setara Agnieszka Wróblewicz
ul. Poznańska 14/2
62-028 Koziegłowy
Polska
NIP: 972-109-90-97
REGON: 301607634
Adres mejlowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr tel.: 698 650 028
Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL, proszę skontaktować się z nami pocztą elektroniczną, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polityka prywatności

Redaktorzy portalu szanują Państwa prawo do ochrony danych osobowych i pragną, aby korzystając z niego czuli się Państwo swobodnie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do danych osobowych, które można podać w naszym portalu.
Prosimy również o zapoznanie się z Zasadami użytkowania portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL >>.

Gromadzenie danych osobowych

Aby założyć konto w tym portalu, wystarczy podać aktualny adres mejlowy oraz taką nazwę użytkownika, która nie została dotąd wybrana przez innego użytkownika. Nie ma potrzeby podawania żadnych dodatkowych informacji, jeżeli sobie tego Państwo nie życzą. Należy mieć świadomość, że nazwa użytkownika, adres mejlowy oraz wszelkie inne informacje umożliwiające zidentyfikowanie Państwa jako użytkownika mogą zostać opublikowane w portalu, celowo (zależnie od Państwa wyborów podczas rejestracji oraz od konfiguracji strony) bądź też z innych przyczyn (np. w przypadku udanego włamania na stronę). Podobnie jak w przypadku wielu stron internetowych, redaktor strony może również otrzymać automatycznie generowane informacje zawarte w plikach serwera rejestrujących operacje dzienne komputera, takie jak informacje o „cookie” (zob. poniżej) czy adres IP.

Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe mogą być wykorzystane do zindywidualizowania oraz usprawnienia Państwa pobytu w portalu.
Adresy IP użytkowników mogą zostać użyte w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszym portalem. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez portal ZABAWYZDZIECKIEM.PL.
Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, obejmujące informacje o oglądalności portalu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników portalu.
Dołożymy starań, aby Państwa dane osobowe nie zostały udostępnione osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
a)    niniejsza polityka prywatności umożliwia takie ich wykorzystanie,
b)    otrzymamy Państwa zgodę na udostępnienie Państwa danych osobowych osobom trzecim w określonych okolicznościach,
c)    usługa udostępniana w naszym portalu wymaga wymiany informacji z osobami trzecimi bądź też jest przez nie zapewniana, np. w przypadku dostawcy usług internetowych,
d)    naruszone zostało bezpieczeństwo portalu,
e)    naruszenia przez użytkownika Zasad użytkowania portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL >>,
f)    przedstawienie danych osobowych użytkownika osobom trzecim jest konieczne, aby ochronić prawa autorskie i prawa własności intelektualnej edytora portalu,
g)    portal zostanie sprzedana osobom trzecim, które w tym przypadku będą mogły korzystać z danych osobowych użytkowników na zasadach przedstawionych w niniejszej polityce prywatności,
h)    wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
W przypadku skorzystania z odnośnika przenoszącego z naszego portalu na stronę zewnętrzną radzimy zapoznać się z polityką prywatności danej strony.

Pliki typu „cookie”

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy krótkie informacje tekstowe typu „cookies” w celu zoptymalizowania Państwa pobytu w portalu, np. zapamiętania Państwa osobistych ustawień. Pliki te zawierają użyteczne informacje umożliwiające prawidłowe udostępnianie treści portalu, przechowywane są na komputerze użytkownika i mogą być odczytane przez nasz serwer po ponownym połączeniu się z danym komputerem.
Zawartość plików typu „cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasz portal nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej publiczności – odbiorców i użytkowników list mejlingowych, uczestników badań ankietowych i osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.
Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz portal bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Edytowanie oraz usuwanie Państwa danych osobowych z portalu

Swoje dane wprowadzone podczas rejestracji mogą Państwo edytować w koncie użytkownika. Aby zażądać usunięcia swoich danych z portalu, proszę skontaktować się z administratorem portalu. Wszelka zawartość oraz informacje podane przez Państwo, a niezawarte w kocie użytkownika, mogą pozostać w portalu do dyspozycji redaktora strony już po usunięciu Państwa danych. Więcej informacji na ten temat w Zasadach użytkowania portalu ZABAWYZDZIECKIEM.PL >>.

Brak gwarancji

Niniejsza polityka prywatności ustanawia standardy ochrony Państwa danych osobowych w naszym portalu i redaktorzy portalu będą dokładali wszelkich starań, aby zachować te standardy. Niemniej jednak, czynniki niezależne i poza kontrolą redaktorów portalu mogą spowodować ujawnienie powyższych danych, w związku z czym redaktorzy portalu nie dają żadnej gwarancji na zachowanie danych osobowych użytkowników w tajemnicy.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnoszące się do niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Witamy na stronie www.zabawyzdzieckiem.pl!!!

Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki zabaw!

Serdecznie witamy na stronie Zabawy z dzieckiem.

Strona Zabawy z dzieckiem powstała z myślą o wszystkich Rodzicach (i innych osobach: krewnych i przyjaciołach) lubiących i pragnących bawić się z dziećmi, chcących podzielić się swoimi pomysłami na zabawy, a także poszukujących nowych pomysłów na wspólne spędzanie czasu.

Dla ułatwienia, zabawy w naszym wortalu zostały podzielone wg wieku uczestników oraz rodzaju zabawy.  Dodatkowo, w naszej wyszukiwarce mogą Państwo zaznaczyć miejsce, ilość uczestników oraz rekwizyty. Oczywiście, wiele zabaw nadaje się wyśmienicie dla uczestników w szerokim przedziale wiekowym, a duża ich część ćwiczy kilka umiejętności lub nadaje się dla różnej liczby osób; w wiele można się bawić i na dworze, i w domu. Tym niemniej, mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas wielorakie kryteria wyszukiwania okażą się pomocne.

Dodatkowo, zadbaliśmy o to, by w wortalu znalazła się dobra literatura dla dzieci: klasyka polskiej poezji i prozy pisanej z myślą o najmłodszych. W pierwszej kolejności na wortalu znalazły się utwory należące już do domeny publicznej.

Znalazło się również miejsce dla garści linków do wartych odwiedzenia stron; w miarę upływu czasu zadbamy o dodatkowe materiały oraz udogodnienia.

Tymczasem, życzymy Państwu miłego pobytu na stronie,

Redakcja

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017© zabawyzdzieckiem.pl